නිෂ්පාදන

 • C001 machine product

  C001 යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය

  Name නිෂ්පාදන නාමය: C001 යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය
  Thickness සුදුසු thickness ණකම: 0.2mm-0.8mm
  Wide සුදුසු පළල: 3mm-25mm
  Specific සුදුසු පිරිවිතර: බොත්තම් දත් වර්ගය, එල් ටයි, මයික්‍රෝ අන්කෝටඩ් ටයි, ආදිය
  Function යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරිත්වය: අමතර කොටස් සමඟ වානේ කැපීම