නිෂ්පාදන

 • KZ Quick Release Hose Clamps

  KZ ක්ෂණික මුදා හැරීමේ හෝස් කලම්ප

  ඉස්කුරුප්පු: 5, / 16 * හෙක්ස්-හෙඩ්
  ඉස්කුරුප්පු ද්‍රව්‍ය: සින්ක් ආලේපිත කහ ඩයික්‍රෝමේට් කාබන් වානේ, ක්‍රෝම් ආලේපිත වානේ
  කලාප පළල: 12mm ; 19mm
  සංගීත භාණ්ඩ: එස්එස් 201, 304, 316
  පාලම: සින්ක් ආලේපිත කහ ඩයික්‍රෝමේට් කාබන් වානේ, ක්‍රෝම් ආලේපිත වානේ