නිෂ්පාදන

 • J020 machine product

  J020 යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය

  Thickness සුදුසු thickness ණකම: 0.2mm-0.5mm
  Wide සුදුසු පළල: 3mm-10mm
  Specific සුදුසු පිරිවිතර: බොත්තම් දත් වර්ගය, එල් ටයි, මයික්‍රෝ අන්කෝටඩ් ටයි, ආදිය.
  Function යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරිත්වය: අමතර කොටස් සමඟ වානේ කැපීම