නිෂ්පාදන

 • HT-338 Ribbon Gun

  HT-338 රිබන් තුවක්කුව

  Thickness සුදුසු thickness ණකම: 0.2mm-0.25mm
  Wide සුදුසු පළල: 4mm-8mm
  Specific සුදුසු පිරිවිතර: බෝල ස්වයං අගුලු දැමීමේ වර්ගය, ඉණිමඟ ස්වයං අගුලු දැමීමේ වර්ගය.
  Function යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරිත්වය: අමතර කොටස් සමඟ වානේ කැපීම