නිෂ්පාදන

 • CT04 machine prdouct

  CT04 මැෂින් prdouct

  Thickness සුදුසු thickness ණකම: 0.3mm-0.4mm
  Wide සුදුසු පළල: 3mm-12mm
  Specific සුදුසු පිරිවිතර: කෝණය සහිත බෝල, මයික්‍රෝ අන්කෝටඩ් ටයි, ආදිය.
  Function යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරිත්වය: අමතර කොටස් සමඟ වානේ කැපීම